CAROLINE VRAUWDEUNTE-MAIL emailadres PHONE 06 3967 6721
Linked In logo re.vu logo

Samen bouwen aan uw ruimtelijke ambities

ANDRS! bouwt graag samen met u aan uw ruimtelijke ambities en maatschappelijke doelstellingen. We leveren expertise op het gebied van:

  1. proces-, project- en programmamanagement,
  2. samenwerking in de arena van stakeholders,
  3. strategie, organisatie en business innovatie. 

ANDRS! onderscheidt zich door een andere, niet traditionele aanpak van projecten en programma's. In de huidige complexe omgeving is het uitvoeren van projecten een bijna chaotisch en messy proces door onverwachte gebeurtenissen, herontwerp of overeengekomen wijzigingen die het uiteindelijke resultaat bepalen.

ANDRS! beschouwt projecten als een coalitie van stakeholders, waarbij de doelstellingen van het project bij moeten dragen aan de gewenste toekomstige situatie zoals de stakeholders en opdrachtgever die voor ogen hebben.

ANDRS! erkent en benut de kracht en de waarde van de stakeholders en eindgebruikers in het bijzonder en is van mening dat Proces- en Projectmanagement dit moeten weerspiegelen. Dit vraagt een strategische focus, onderhandelingsvaardigheden, creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Aansprekende resultaten door innoveren en verbinden

De regisserende rijks- en provinciale overheid trekken zich steeds verder terug en laten veel opgaven aan de markt of decentraliseren aan lagere overheid of uitvoerende instanties. De huidige economische situatie in combinatie met de transformatie van de samenleving hebben de gebiedsontwikkeling voor altijd veranderd.

ANDRS! biedt de creativiteit, kennis en vaardigheden om uw doelstellingen ook nu tot een goed einde te brengen en samen met u nog steeds ruimtelijke ambities te realiseren met aansprekende resultaten. We leveren innovatieve oplossingen en nieuwe verdienmodellen.

         

Wij werken graag aan uw maatschappelijke ambities, we voelen ons thuis op gebied van: 

- duurzaamheid: zoals natuurontwikkeling en duurzame water- en energieopgaven, grondwater of duurzame afvalverwerking

- ruimtelijke inrichting: zoals bouw- of (bedrijfs)uitbreidingsopgaven.

- ruimtelijke kwaliteit: zoals meer wijkverbindende en verbeterende ambities.

ANDRS! adviseert echter ook over richting en maatschappelijke toekomst van organisaties, variŽrend van buitenlandstrategie op het gebied van afvalverwerking tot de (in)richting van een specifiek beleidsveld of thema in een organisatie.

         

Caroline Vrauwdeunt

Caroline richtte ANDRS! op in 2012 na bijna 15 jaar ervaring binnen de overheid als jurist, project- en programmamanager in complexe continue veranderende projectomgeving met vele stakeholders. Gedreven en met een stevige ambitie om met een eigen onderneming bij te dragen aan mooie maatschappelijke projecten die er toe doen.

"Ik nodig u van harte uit uw ambities en ideeŽn met ons te delen, daaraan bouwen we graag met u samen!"