Linked In logo re.vu logo

Home

SAMEN BOUWEN AAN RUIMTELIJKE AMBITIES

ANDRS! bouwt graag samen met u aan uw ruimtelijke ambities en maatschappelijke doelstellingen. We leveren expertise op het gebied van:

1. proces-, project- en programmamanagement,
2. samenwerking in de arena van stakeholders,
3. strategie, organisatie en business innovatie.


Het uitvoeren van projecten lijkt soms een rommelig bijna chaotisch proces. Ruimtelijke opgaven zijn  complex, niet in de minste plaats doordat omstandigheden vaak veranderen door onverwachte gebeurtenissen of gewijzigde inzichten van betrokken partijen.

ANDRS! gelooft in samenwerkend ontwikkelen en beschouwt projecten als een coalitie van stakeholders. Wij vinden dat proces- project- en programmamanagement deze coalitiebenadering moeten weerspiegelen.

Wij erkennen en benutten de kracht en waarde van stakeholders & eindgebruikers. We zorgen voor flexibiliteit in de projecten en bouwen gelijkertijd aan een stevige lange termijn visie. In alles wat we doen zorgen we dat de doelstellingen van het project bijdragen aan de gewenste toekomstige situatie zoals betrokken partijen die voor ogen hebben. Dit vraagt creativiteit, verbindingskracht, onderhandelingsvaardigheden en strategische focus.

INNOVEREN EN VERBINDEN

De samenleving en de ruimtelijke dynamiek veranderen in een ongekend tempo. De veelheid aan partijen, de terugtrekkende overheid, nieuwe spelers die het ruimtelijk veld betreden vragen om nieuwe coalities. Nieuwe coalities die samenwerken aan hun gezamenlijke doelen in hun stad, dorp of wijk. Of samenwerken omdat zij elkaar kunnen versterken in hun afzonderlijke (maatschappelijke) ambities.

ANDRS! biedt de creativiteit, kennis en vaardigheden om deze nieuwe verbindingen tot stand te brengen en met elkaar ruimtelijke ambities te realiseren met aansprekende resultaten. We leveren innovatieve oplossingen, nieuwe verdienmodellen en benutten daarbij de mogelijkheden van de nieuwe digitale media.

We voelen ons thuis op gebied van:

- duurzaamheid: natuurontwikkeling en duurzame water- en energieopgaven,  vraagstukken over grondwater of duurzame afvalverwerking

- ruimtelijke inrichting: zoals bouw- herbestemmings- of (bedrijfs)uitbreidingsopgaven.

- sociale innovatie: zoals wijkverbindende en verbeterende ambities.

- strategisch advies & business innovatie: zoals stappen richting een nieuwe toekomst van uw organisatie of bedrijf.

ANDRS DENKEN ANDRS DOEN

Wij zijn een jong bureau met een stevige ambitie. We willen de ruimtelijke opgaven van vandaag aanpakken met de creatieve oplossingen van morgen. ANDRS! draagt in het complexe ruimtelijk spectrum bij aan innovatie en vernieuwde verbindingen. We geloven dat innovatie alleen in samenwerking tot stand komt. We streven daarbij naar verbindingen tussen hybride talenten in teams met verschillende disciplines en achtergronden.

ANDRS! is in 2012 opgericht door Caroline Vrauwdeunt na bijna 15 jaar ervaring binnen de overheid als jurist, project- en programmamanager in complexe continue veranderende project-omgeving met vele stakeholders. Gedreven om met een eigen onderneming bij te dragen aan mooie maatschappelijke projecten die er toe doen.

“We nodigen u van harte uit uw ambities en ideeën met ons te delen, daaraan bouwen we graag met u samen!”