Skip to content

Zijn we nu echt de weg kwijt?

Jaarboek Ruimtevolk

ANDRS! leverde een bijdrage aan het jaarboek 2013 van RUIMTEVOLK, dat inzoomt op nieuw kapitaal voor stedelijke en regionale vraagstukken.

Een bijdrage die oproept om nieuwe cross-overs te maken, als basis voor vernieuwing van het ruimtelijk vakgebied.

RUIMTEVOLK is een vooraanstaand kennis- en inspiratieplatform en netwerkorganisatie voor ruimtelijke vraagstukken. Sinds 2007 organiseren en stimuleren zij vernieuwing in het ruimtelijk domein door kennisontwikkeling en -deling en netwerkvorming.

Vanaf 2012 verschijnt een selectie van gepubliceerde blogs aangevuld met verdiepende artikelen, interviews en (foto)reportages in het RUIMTEVOLK Jaarboek. Het boek biedt een uniek overzicht van actuele en toekomstige vraagstukken en inzichten en geeft indirect een bespiegeling van de staat van het Nederlandse ruimtelijk debat.